horizontal-946001_1280

Studenci cudzoziemcy powinni posiadać wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Polski. Wizę można uzyskać w Polskim Konsulacie w kraju pochodzenia, na podstawie decyzji o przyjęciu na studia.

Formalności związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski oraz kartą pobytu można załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin . telefon: 91 4303-400, pokój: 17.

Cudzoziemcy powinni dokonać zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w Biurze Obsługi Interesantów tel. 91-444-53-36 lub 91-444-53-39.

Aby dokonać obowiązku meldunkowego, należy wypełnić wniosek o meldunek na czas określony, który można uzyskać od kierownika akademika, do Urzędu należy udać się wraz z ważnym paszportem.

Osoby mieszkające w prywatnych mieszkaniach meldują się na podstawie podpisanej umowy z właścicielem lokalu.

Poradnik-dla-uczelni-i-studentów-zagranicznych