Kandydaci, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty  lub nie posiadają innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B2, mogą podejść do egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński.

Terminy egzaminu, procedurę zapisu na egzamin oraz zagadnienia można znaleźć poniżej.

Terminy egzaminów z języka polskiego

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z j. polskiego

Zagadnienia na egzamin ustny z j. polskiego