doors-1767563_640

1. Cudzoziemcy pochodzący z krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA – EOG, również cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 art. 43 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, składają dokumenty bezpośrednio do Wydziałowych komisji rekrutacyjnych US; (dokładne adresy komisji wydziałowych).

2. Cudzoziemcy podejmujący studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich przyjmowani na podstawie:

– decyzji Rektora – w Dziale Spraw Studenckich US – 70-451 Szczecin, ul.Wielkopolska 15, pok. 31 (tel. +48 91 444-11-90 lub +48 91 444 11 65);

– umów międzynarodowych – za pośrednictwem najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w miejscu zamieszkania do Biura Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego( ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa tel.,+48 22 826-74-34 adres internetowy – www.buwiwm.edu.pl).