euro-1863441_640

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 33/2018  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim:

Wydział Biologii

Wydział Filologiczny

Wydział Humanistyczny

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Teologiczny

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług