euro-1863441_640

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 56/2019  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich pobieranych od osób przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim:

opłaty semestralne za usługi edukacyjne