euro-1863441_640

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 26/2017  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2017/2018:

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Biologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Wydział Teologiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.