Proces rekrutacji krok po kroku:

1. Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

2. Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK.

3. Ogłoszenie wyników.

4. Odbiór decyzji o przyjęciu na studia.