Proces rekrutacji krok po kroku:

1. Rejestracja w systemie ERK i wybór kierunku od 12 czerwca 2017 r. do 15.09.2017 r.

2. Złożenie kompletu dokumentów od 12 czerwca 2017 r. do 15.09.2017 r.

3. Ogłoszenie wyników 19.07.2017, 31.08.2017,28.09.2017 r.

4. Odbiór decyzji o przyjęciu na studia.

Miejsce składania dokumentów:

1. Cudzoziemcy pochodzący z krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA – EOG, również cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 art. 43 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, składają dokumenty bezpośrednio do Wydziałowych komisji rekrutacyjnych US; (dokładne adresy komisji wydziałowych).

2. Cudzoziemcy podejmujący studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich przyjmowani na podstawie:

– decyzji Rektora – w Dziale Spraw Studenckich US – 70-453 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 021 (tel. +48 91 444-11-90 lub +48 91 444 11 65);

– umów międzynarodowych – za pośrednictwem najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w miejscu zamieszkania do Biura Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego( ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa tel.,+48 22 826-74-34 adres internetowy – www.buwiwm.edu.pl).

Terminy składania dokumentów:

1. Rejestracja w systemie ERK, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, zaczytywanie dowodów wpłaty opłaty rekrutacyjnej i składanie kompletu wymaganych dokumentów.

12 czerwca 2017 r – 15 września 2017 r.

2. Ogłoszenie wyników: 19.07.2017 r., 31.08.2017 r. i 28.09.2017 r.