Proces rekrutacji krok po kroku:

1. Rejestracja w systemie ERK i wybór kierunku.

2. Złożenie kompletu dokumentów.

3. Ogłoszenie wyników.

4. Odbiór decyzji o przyjęciu na studia.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro ds. Rekrutacji US – 70-453 Szczecin, ul. Wielkopolska 15, pokój 31 (tel. +48 91 444-11-90 lub +48 91 444 11 65);