JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się
6 czerwca 2022 r. 

Rejestracja w systemie, wybór kierunku, zaczytywanie dokumentów w systemie ERK będzie możliwe
od 6 czerwca 2022 r. do 22 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach:
– 28 lipca 2022 r.
– 29 sierpnia 2022 r.
– 23 września 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów z dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych uzyskanym za granicą, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

writing-1149962_1280