horizontal-946001_1280

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i  jednolite studia magisterskie, na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra;
  • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  • decyzji administracyjnej rektora.