phone-1052023_640

Oferta edukacyjna na kierunki prowadzone w języku polskim w roku akademickim  2022/2023:

Cudzoziemcy decydujący się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w języku polskim mogą zapisać się na każdy kierunek studiów oferowany przez Uczelnię.

Lista aktualnych kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim w języku polskim w roku akademickim 2022/2023

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Informację na temat egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię znajdziesz w zakładce egzamin z j. polskiego.